Onderzoek Geluidservaring

september 2007

De afgelopen dagen heeft u misschien een flyer in de brievenbus gekregen met
als onderwerp: Onderzoek GeluidsErvaring. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door Motivaction International in opdracht van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat en CROS.
 
In deze flyer wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek over uw
persoonlijke ervaring in uw woon en leefomgeving m.b.t. geluidservaring
o.a. afkomstig van overvliegende vliegtuigen
 
Indien u meedoet, kunt u direct invloed uitoefenen op de resultaten van het
onderzoek. De antwoorden zullen worden meegenomen  in de ontwikkeling van
het Schiphol-beleid. Zo belooft de flyer.
 
Veel leden van de Vereniging Dorpsraad Lijnden zijn passief lid. De Vereniging Dorpsraad Lijnden is op haar beurt weer actief lid van de Vereniging Gezamelijke Platforms (VGP), waarin 18 organisaties inmiddels praten met overheid en Schiphol/LVNL over het fenomeen geluidsoverlast. De VGP is o.m. vertegenwoordigd bij het "Alders tafel overleg".

Met dit onderzoek kunt u zelf een actieve bijdrage leveren. Ondanks de belangenverschillen tussen de verschillende gemeenten blijft de
doelstelling van het VGP "de hinder moet minder".
 
Wij roepen daarom alle leden en niet-leden op om deel te nemen aan dit onderzoek.
 
Meer informatie en voor deelname kunt u terecht op www.geluidservaring.nl

 
Deelname aan het onderzoek is natuurlijk geheel vrij. Lees ook eerst de
Frequently Asked Questions (FAQ, = Veel Gestelde Vragen) Hierin staat o.a.
dat u tot niets verplicht bent.