Aan alle mensen die zich hebben ingezet voor de bouw van Het Vluchthonk in Lijnden.

 

 Sinds kort kunnen we de bouw van Het Vluchthonk als afgerond beschouwen.

Financieel is de bouw mogelijk gemaakt door de gelden uit het Fonds Wijken en Kernen, maar

met dat geld is niet alles mogelijk geweest.

Dat  we er zon mooie locatie van hebben kunnen maken voor Lijnden is onder andere te danken aan uw belangeloze inzet.

Daarmee hebben we ons als dorpsraad geweldig gesteund gevoeld, we zijn er gewoon bijzonder blij mee.

U verdient het dus wel om even in het zonnetje gezet te worden.

 

Dat willen we doen op vrijdagavond  9 maart 2007 in De Vluchthaven.

We verwachten u en uw partner daar vanaf 20.00 uur.