Parallel starten

Parallel uitvliegen, stand van zaken 14-02-2011

Route schuift meer dan halve kilometer naar oosten en loopt dus pal over Lijnden. Het staat er niet omdat gesproken wordt over "midden tussen Badhoevedorp en Zwanenburg", maar dat Lijnden daar ligt weten we allemaal.

"De nieuwe positie van het waypoint is gekozen door vertegenwoordigers van bewoners en bestuurders in de focusgroep parallel starten" schrijft de CROS. Dat is onjuist, want wij (en andere bewonersgroepen) zijn daar tegen. Het is onnodig, onjuist en onredelijk om de route verder oostelijk te verleggen. Alders heeft in een vergadering in Amsterdam-west gemeld dat het moet vanwege de capaciteit. Er wordt volledig voorbijgegaan aan de belangen van de bewoners van Lijnden, Badhoevedorp en - met name - Amsterdam west. De proef start 10 maart en geldt voor een jaar, waarin de resultaten zullen worden gemonitord, zoals dat heet.  Het volledige document van de CROS vindt u hier.

 

Parallel uitvliegen, stand van zaken 23-01-2011

Nieuwe berekeningen van de effecten van het experiment met het verleggen van het waypoint naar 25,5 graad wijzen uit dat er op dit moment voldoende ruimte binnen de normen van het "oude" geluidstelsel is om dit experiment te accommoderen. Er zijn dus geen vervangende grenswaarden nodig. Ook zal in het experiment "NYKER 25,5 graad" niet worden afgeweken van de huidige luchtverkeerwegen, daarvoor is de wijziging te klein. Deze twee zaken leiden ertoe dat er geen ministeriele regeling voor dit experiment komt. Hiermee spreken we dus niet meer over een formeel experiment, maar over een "experiment zonder regeling". Dit leidt ertoe dat er geen inspraakprocedure zal volgen en ook geen advies van de CROS voor aanvang van het experiment.

De afspraak die in de vorige focusgroep is gemaakt (dat de focusgroep voor aanvang van het experiment geinformeerd wordt over de inhoud van het experiment en wat er komend jaar precies gaat gebeuren) blijft staan.

U ziet: weinig kans dat we hier nog wat aan kunnen veranderen. Dat het experiment wordt uitgevoerd wil overigens niet zeggen dat dit allemaal definitief wordt. Daarvoor is het ook een experiment. Iets anders doen dan de procedure kritisch volgen, kunnen we op dit moment dan ook niet.

Op de onderstaande afbeeldingen is te zien dat de wettelijke luchtwegen al lang niet meer overeenkomen met de praktijk. het is onbegrijpelijk dat men vasthoudt aan theoretische verhandelingen die al lang (sinds eind 2003) achterhaald zijn.

Uiteraard willen wij niet bepleiten dat de route verder westelijk naar Zwanenburg wordt verlegd. Wel is het onwenselijk dat de route dwars over Lijnden voert. De geluidsmetingen laten ook aan duidelijkheid niets te wensen over. De noodzaak om verder oostelijk uit te vliegen is ook vliegtechnisch niet aanwezig. Het ware te wensen dat men dat ook in Zwanenburg inzag. De door Zwanenburg gewenste 26 graden is onnodig, onjuist en ingegeven door een foutieve inschatting van de ondervonden overlast. Immers: gebaseerd op onjuiste aannames en voorbijgaand aan langjarig uitgevoerde metingen. 

.

Bron: LVNL