Schadeschap Schiphol

Lijnden - januari 2010. Een aantal Lijndenaren heeft inmiddels na een procedure van zo'n 3 jaar en betaling van 300 Euro elk, een afwijzende beslissing ontvangen van de besliscommissie in Hoofddorp. Hoewel de aanvragers uitgebreid hebben gemotiveerd hoe zij tot hun aanvraag gekomen zijn en daarbij gebruik hebben gemaakt van alle middelen en rapporten die maar beschikbaar zijn, blijft het antwoord "nee". De procedure kenmerkte zich door slordigheden van de adviescommissie, het niet ingaan op redelijke argumenten en als laatste argument dat men geen rekening houdt met LVB2008. En daar ging het de aanvragers om. Elke aanvrager beschikt nu over kilogrammen rapportages die geen betrekking hebben op de aanvraag zelf. De besliscommissie heeft het advies van de adviescommissie gevolgd en meent geen vergoeding te moeten verstrekken. Uiteraard gaan de betrokken personen hiermee niet akkoord. Inmiddels is juridische bijstand ingeroepen.

Hieronder vindt u de diverse aanvraagformulieren. U kunt meer informatie vinden op de site van het Schadeschap

 

Aanvraagformulieren (particulieren / bedrijven)

Een verzoek om schadevergoeding moet schriftelijk worden ingediend aan de hand van een aanvraagformulier van het Schadeschap. Er is een aanvraagformulier voor particulieren en een voor bedrijven. Beide formulieren zijn te downloaden PDF bestanden (te openen met het gratis programma Acrobat Reader). U kunt deze PDF's vervolgens printen, invullen en insturen. Het aanvraagformulier wordt alleen in behandeling genomen als het volledig is ingevuld en ondertekend!

Juridische informatie en achtergronden

Op deze pagina kunt u de officiŽle documenten van het Schadeschap opvragen.

Grondslagen voor het verkrijgen van Schadevergoeding

Voor het verkrijgen van vergoeding van schade, die is ontstaan ten gevolge van de aanpassingen in de regio Schiphol, bestaan verschillende regelingen, waaronder artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999, artikel 21 van het besluit tot Aanwijzing van het luchtvaartterrein Schiphol en artikel 40 van de Wet op de waterhuishouding en de Algemene wet bestuursrecht.